logo Passkey

vacatures

opdrachtgever

kandidaat

freelancer

 

producten

Werving & selectie

Passkey helpt u bij het vinden van permanente versterking van uw professionele bezetting. Wij kennen de markt én we kennen de kandidaten die aansluiten bij de ambities van uw organisatie. Doordat we beschikken over een uitgebreide database van kandidaten en een geformaliseerd netwerk van strategische partners, freelance professionals en derde toeleverende partijen komen we tot de juiste match. Snel, want u wilt een vlotte voortgang in het werving- en selectietraject. Daarom hanteren we een procedure die op kwaliteit én op snelheid is gericht.

Deta-vast

Passkey kan u ook een tussenoplossing bieden waarbij werkgever en kandidaat eerst een aantal maanden ervaring opdoen met elkaar alvorens over te gaan tot een vast dienstverband. Na een vooraf vastgestelde periode en bij wederzijdse tevredenheid kan de kandidaat in vaste dienst treden.

Detacheren

Passkey voorziet in het aanbieden en plaatsen van professionele kandidaten bij u als opdrachtgever, voor een korte of langere periode, waarbij continuïteit en flexibiliteit essentieel zijn. Dat kan voor de duur van een project of als onduidelijk is in hoeverre bepaalde bedrijfsactiviteiten structureel zullen toenemen. In de rol van werkgever neemt Passkey alle daaruit voortvloeiende verplichtingen van u over.

Intermediair

Passkey treedt ook veelvuldig op als intermediair voor zelfstandige professionals of specialistische bureaus. Op deze wijze kan kennis en kunde snel beschikbaar worden gesteld waarbij de administratieve afhandeling door ons wordt geregeld.